De betekenis van De Levensboom

De betekenis van De Levensboom

Waar staat een Levensboom symbool voor?

De Levensboom is een zeer belangrijk symbool in het jodendom en het christendom. Hij wordt vaak de “Boom des Levens” genoemd en wordt beschouwd als een heilige boom omdat hij in verband wordt gebracht met God zelf. In de Joodse traditie wordt de boom beschouwd als een symbool van de relatie tussen de mens en God. Sommigen geloven dat de boom in feite de oorspronkelijke boom is waaronder Adam en Eva van de verboden vrucht aten. Anderen geloven dat de boom een voorstelling is van de Hof van Eden waar Adam en Eva leefden.

In de christelijke traditie is de boom verbonden met Jezus Christus. Veel christenen zien de boom als een levend organisme; anderen zien hem als een kruis. In het boeddhisme wordt de boom gezien als de belichaming van verlichting. In het Hindoeïsme staat de boom bekend als de Ashvattha boom, die beschouwd wordt als het oudste levende wezen op aarde.

Hoewel het symbool van de levensboom vaak wordt geassocieerd met religie en spiritualiteit, is het ook een algemeen erkend symbool in kunst en architectuur. De beroemde Amerikaanse kunstenaar Louis Comfort Tiffany ontwierp bijvoorbeeld een prachtig glas-in-loodraam met de afbeelding van de boom. Dit raam werd geïnstalleerd in de Saint Patrick’s Cathedral in New York City. Andere bekende voorbeelden zijn de Grote Hal van het Volk in Beijing, China, en het gebouw van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York City.

De betekenis van De Levensboom

Een boom staat voor eenheid, kracht en groei. Hij vertegenwoordigt onze voorouders, onze familie en onze toekomst. In het Jodendom wordt de Levensboom geassocieerd met Gods verbondsrelatie met Israël. Deze afbeelding komt vaak voor in Joodse kunst, onder andere op de omslag van de Torarol. De Levensboom komt ook voor in de christelijke iconografie, met name in het verhaal over de Hof van Eden in Genesis 2:8-9, waar God de mens schept uit het stof van de grond.

De wortel van De Levensboom is stevig in de grond geplant, terwijl zijn takken zich hoog naar de hemel uitstrekken. Zijn bladeren groeien groen en gezond, wat duidt op leven en gezondheid. Volgens een oude traditie bevat elk blad de ziel van iemand die lang geleden heeft geleefd.

De Levensboom wordt vaak afgebeeld met drie hoofdkenmerken:

1.Wortels – Deze vertegenwoordigen de verbinding die wij hebben met onze voorouderlijke geschiedenis. Ze strekken zich uit tot in de aarde en absorberen voedingsstoffen en energie uit de aarde zelf. Hoe dieper de wortels gaan, hoe sterker de boom wordt.

2.Takken – Deze vertegenwoordigen de verbindingen die we met anderen maken. We ontvangen liefde en steun van de mensen om ons heen. Onze relaties verdiepen zich in de loop van de tijd, net zoals de takken van de Levensboom dat doen.

3.Bladeren – Deze staan voor de vruchten van onze arbeid. Wij produceren dingen waar de mensen om ons heen van profiteren. Als we hard werken, plukken we de vruchten van onze inspanningen. Net zoals de bladeren van De Levensboom voedsel verschaffen aan de dieren, verschaft ons harde werken levensonderhoud aan onszelf en anderen.

Symboliek van de levensboom

Een verbinding met alles: De levensboom staat voor de onderlinge verbondenheid van alles in het universum. Het symboliseert saamhorigheid en dient als een herinnering dat je nooit alleen of geïsoleerd bent, maar dat je verbonden bent met de wereld. De wortels van de Levensboom graven diep en spreiden zich uit in de aarde, waardoor ze voeding aannemen van Moeder Aarde, en de takken reiken omhoog naar de hemel, waardoor ze energie aannemen van de zon en de maan.

Voorouders, familie en vruchtbaarheid: Het symbool van de Levensboom vertegenwoordigt ook de verbinding met iemands familie en voorouders. De Levensboom heeft een ingewikkeld netwerk van takken dat voorstelt hoe een familie groeit en zich uitbreidt over vele generaties. Hij symboliseert ook vruchtbaarheid omdat hij altijd een manier vindt om te blijven groeien, door zaden of nieuwe jonge boompjes, en hij is weelderig en groen, wat zijn vitaliteit aanduidt.

Groei en kracht: Een boom is een universeel symbool van kracht en groei, omdat ze overal ter wereld hoog en sterk staan. Ze spreiden hun wortels diep in de grond om zich te gronden en te stabiliseren. Bomen kunnen de zwaarste stormen doorstaan en daarom zijn ze zo’n prominent symbool voor kracht. De levensboom staat voor groei, want een boom begint als een klein, teer jonge boompje en groeit in de loop van een lange tijd uit tot een reusachtige, sterke boom. De boom groeit omhoog en naar buiten, wat voorstelt hoe een persoon sterker wordt en zijn kennis en ervaringen gedurende zijn leven vergroot.

Individualiteit: De Levensboom symboliseert iemands individualiteit, want bomen zijn allemaal uniek met hun takken die op verschillende manieren ontspruiten, omdat verschillende ervaringen hen vormen tot wie ze zijn. In de loop van de tijd krijgen bomen meer unieke kenmerken, als takken afbreken, nieuwe takken groeien en als het weer zijn tol eist – dit alles terwijl de boom sterk en stevig blijft. Dit is een metafoor voor hoe mensen groeien en veranderen gedurende hun leven en hoe hun unieke ervaringen hen vormen en hun individualiteit versterken.

Onsterfelijkheid en wedergeboorte: De Levensboom is een symbool voor wedergeboorte, omdat bomen in de winter hun bladeren verliezen en dood lijken te zijn, maar dan verschijnen er nieuwe knoppen en ontvouwen zich nieuwe, frisse bladeren in de lente. Dit staat voor het begin van een nieuw leven en een nieuwe start. De levensboom symboliseert ook onsterfelijkheid, want zelfs als de boom oud wordt, schept hij zaden die zijn essentie dragen, zodat hij voortleeft via nieuwe jonge boompjes.

Share this post


You've just added this product to the cart: